Under the law of Hong Kong, intoxicating liquor must not be sold or supplied to a minor (under 18) in the course of business.根据香港法律,不得在业务过程中,向未成年人(18岁以下人士)售卖或供应令人醺醉的酒类。

場合
 
生日禮物
立即选购
 
 
 
 
 
给他的礼物
立即选购
 
 
 
 
 
商业送礼
立即选购
 
 
 
 
 
节庆
立即选购
 
 
 
 
 
婚宴
立即选购
 
 
 
 
 
聚会
立即选购
 
 
 
 
 
酒具
立即选购